GOEDE DOELEN WEEK VAN START

Voor de eerste keer is er in Schijndel een Goede Doelen Week van 19 tot en met 26 september. Best wel spannend. Maar de vrijwilligers van de stichting Goede Doelen Week Schijndel hebben er alles aan gedaan om de organisatie zo goed mogelijk te laten verlopen. De stichting kan op dit moment rekenen op zo’n 40 enthousiaste wijkhoofden en ongeveer 370 collectanten, die hun beste beentje voor gaan zetten. Zij vertegenwoordigen 17 Goede Doelen. Voordeel voor de Schijndelnaren: er komt per jaar maar één collectant aan de deur om een enveloppe af te geven en op te halen. Op een collecteformulier kan aangegeven worden waaraan de donatie besteed moet worden. Het is mogelijk om digitaal of contant te doneren. Hoe het allemaal in zijn werk gaat staat duidelijk op het afgegeven formulier. Bovendien is het rekeningnummer NL04 RABO 0368 9595 62 van de Goede Doelen Week Schijndel nu al beschikbaar om donaties te ontvangen. Ook bedrijven en winkels kunnen doneren. Zie hiervoor tevens de website www.gdwschijndel.nl.

 

SAMEN STERK

Er wordt hard gewerkt achter de schermen om alle materialen, zoals formulieren, collecte-emmers en raamposters op tijd klaar te hebben. De banners van de Goede Doelen Week Schijndel hangen op zichtbare plaatsen en de collecteweek wordt middels de informatieborden bij de ontsluitingswegen aangekondigd.

Het motto SAMEN STERK vertegenwoordigt de vrijwilligers die zich met liefde en plezier inzetten voor het goede doel. Door hun inzet en hun doelgerichtheid zal het geld dat wordt opgehaald gedoneerd worden aan de diverse goede doelen. Deze gelden worden besteed aan onderzoek en ontwikkeling.

 

Voor een aantal straten zoekt de stichting nog collectanten.  Als iemand interesse heeft kan men mailen naar collecte@GDWSchijndel.nl. Al met al rekenen we op een mooie opbrengst. Hopelijk zijn bewoners van Schijndel bereid om de Goede Doelen Week Schijndel een succes te laten worden.

 

Scroll naar top