TROTS OP SCHIJNDEL

Van 19 t/m 26 september 2021 werd de eerste Goede Doelen Week gehouden in Schijndel. Het bestuur en de verschillende werkgroepen hebben de afgelopen maanden heel hard gewerkt aan de opzet van de organisatie en het klaarmaken van alle benodigde materialen. Gelukkig werden ze daarbij ondersteund door maar liefst 40 wijkhoofden en 370 collectanten. De verspreiding van de collectebrieven verliep prima en ook het collecteren werd over het algemeen als positief ervaren. De klus bleek, met gemiddeld zo’n 25 adressen per collectant, goed te doen. De Goede Doelen Week werd bekend gemaakt via spandoeken, vele berichten in de Mooi Schijndel krant en op verschillende social media zoals MooiSchijndel.nl, TV Schijndel, Schijndel Online en Omroep Meijerij. Desondanks waren er toch nog Schijndelnaren die niet goed op de hoogte waren van de Goede Doelen Week in Schijndel. Gelukkig hebben de collectanten de inwoners van Schijndel veelal persoonlijk geïnformeerd over de werkwijze; dat er nu maar één collecte is voor 17 goede doelen in Schijndel. DIGITAAL DONEREN. Het digitale winkelmandje werkte helaas nog niet zoals het bestuur gehoopt had. Desondanks zijn er toch vele digitale donaties ontvangen en hebben deze donateurs de gewenste verdeling op de collectebrief aangegeven. Het was een hele klus maar gelukkig hebben de wijkhoofden en het bestuur de verdeling goed op papier gekregen en kwam deze overeen met de ontvangen gelden. Uiteraard gaat het bestuur ervan uit dat het doneren volgend jaar met een ‘winkelmandje’ kan zodat het handmatig tellen van de digitale donaties niet meer nodig is. HET RESULTAAT. De stichting Goede Doelen Week Schijndel is er in een half jaar in geslaagd om een professionele organisatie op poten te zetten. De uiteindelijke opbrengst was maar liefst € 52.104,79. Het bedrag zal met aftrek van organisatiekosten gestort worden naar de volgende goede doelen:
Het bestuur en de ondersteunende werkgroepen zijn tevreden over het verloop van deze eerste Goede Doelen week. Hier en daar zal het bestuur nog vrijwilligers benaderen en looproutes aanpassen, zodat volgende Goede Doelen Week (19 t/m 25 september 2022) weer een groot succes wordt. BEDANKT. De stichting wil iedereen die heeft meegewerkt aan het welslagen van de Goede Doelen Week 2021 heel erg hartelijk bedanken. En natuurlijk is het bestuur ook trots op alle Schijndelse donateurs die de eerste Goede Doelen week van Schijndel tot een groot succes gemaakt hebben. Tot slot: iedereen die een bankrekening heeft bij de Rabobank kan de Goede Doelen Week Schijndel extra ondersteunen via Rabo Clubsupport.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.