GDW SCHIJNDEL IN DE MOOISCHIJNDEL KRANT

GOEDE DOELEN WEEK SCHIJNDEL : SAMEN STERK

Van 19 tot en met 25 september a.s. zullen collectanten langs de Schijndelse voordeuren gaan om 17 goede doelen te vertegenwoordigen. De Goede Doelen Week Schijndel zal dan voor de tweede keer gehouden worden. De fantastische opbrengst van vorig jaar, nl. ruim € 52.000, zal hopelijk dit jaar ook worden gehaald. De Schijndelse bevolking, zo bleek, draagt de goede doelen een warm hart toe.

De wijze van collecteren is dit keer iets aangepast. Waar vorig jaar nog aangebeld werd door de collectant om de collecte-enveloppe persoonlijk ‘met uitleg’ af te geven, ontvangt men de enveloppe, ca. een week voorafgaand aan de collecteweek, nu rechtstreeks in de brievenbus. In de enveloppe bevindt zich de collectebrief met daarop een uitgebreide uitleg over de goede doelen en hoe men geld kan doneren. Dat kan op verschillende manieren. Door digitaal te doneren via de zgn. QR-code, door het geld contant in de enveloppe te stoppen of door het rechtstreeks over te maken op de bankrekening van de stichting Goede Doelen Week Schijndel. Het wijst allemaal zichzelf. De collecte-enveloppe wordt daarna opgehaald door de collectant, die graag de digitale dan wel contante donatie in ontvangst neemt, middels de ingevulde collectebrief. Op de enveloppe heeft de collectant aangegeven wanneer zij of hij langskomt.

Zo’n 400 collectanten zullen zich inzetten om de collecteweek tot een succes te maken. De collectematerialengroep heeft veel werk verzet om alle emmers, brieven, enveloppen/etc. gereed te maken en de werkgroep collecte heeft zich ingespannen om alle straten van Schijndel te laten belopen. Mochten er mensen zijn die geen enveloppe ontvangen, donaties kunnen gewoon worden overgemaakt. Dit bedrag zal worden verdeeld over de 17 goede doelen. Voor meer informatie kan de website bezocht worden: www.gdwschijndel.nl

Scroll naar top